آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی
باغی سرسبز و باصفا در ۲۰ کیلومتری شمال مشهد، جایی است که بزرگترین حماسه سرای ایران  توسی در آن آرام گرفته است. یکی از که همه زائرین و مسافران  از آن دیدن می کنند، آرامگاه  است که به شیوه ای زیبا و یادآور ساخته شده است.
مجموعه ای فرهنگی است که بین دو و   واقع شده است. از دیگر جاذبه های مشهد در نزدیکی این مجموعه قرار دارد.

تصویر مرتبط

نمای ظاهری این بنا بسیار به مقبره کوروش شباهت داشته و بر روی ستون ها و سر ستون ها، به سبک دوران هخامنشی تزئیناتی کنده کاری شده است. در ۴ گوشه بنا اشعاری حماسی از فردوسی نقش بسته که گردشگران را به خود جلب می کند. این بنای عظیم دارای ۲۰ ستون مرمری در فضای داخلی و ۸ ستون در قسمت بالایی بناست.

ثبت نظر