آرامگاه فردوسی
آرامگاه فردوسی  مشتمل بر ۳ بخش است که سنگی مرمرین بر روی سکویی مرمر در قسمت میانی، تمثالی از  است که به مناسبت هزاره ساخته شده. در بخش دیگر تالاری از سنگ مرمر با کاشی‌کاری‌های بسیار زیبا و سرستون‌هایی بزرگ و تصویر مرد بالدار در چهار گوشه وجود دارد و آخرین بخش هم فضایی است که با اشعار فردوسی مزین شده.

تصویر مرتبط
در طول سال ها مرمت شده و تغییراتی را به خود دیده است که هر روزه گردشگران زیادی را به سمت خود جلب میکند.

ثبت نظر