• شرکت خدمات هوایی و جهانگردی اوشیدا

  • زاهدان
  • زاهدان بلوار قلنبر روبروی دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر
  • ۰۵۴-۳۳۴۴۱۲۲۲
  • آژانس مسافرتی مسیر سبز

  • تهران
  • میدان فاطمی – ابتدای بزرگراه گمنام – نبش فتحی شقاقی – شماره ۸۳ – واحد ۵
  • ۰۲۱۸۸۳۵۶۴۰۵

ثبت نظر