نتیجه تصویری برای باغ گیاه شناسی مشهد

باغ گیاه شناسی مشهد، شامل بخش های مختلفی از جمله ، قطعه آموزشی و نمایشی، مجموعه گیاهی منطقه رویشی ایران، مجموعه آربراتوم و سیستماتیک گیاهی، ، مجموعه گیاهی سوزنی برگان، مجموعه نمایشی باغ صخره ای و مجموعه نهالستان و گلخانه های تکثیریه.

نتیجه تصویری برای باغ گیاه شناسی مشهد

این باغ به منظور حفاظت و نگهداری از گیاهان و تهیه بانک ژن زنده گیاهی، آشنایی دانشجویان و شهروندان با انواع گونه های گیاهی، انجام برنامه های مطالعاتی و پژوهشی، ترویج استفاده شهروندان از گل و گیاه و … احداث شده . این باغ در ، حد فاصل چهارراه مقدم و میدان غدیر واقع شده.

نتیجه تصویری برای باغ گیاه شناسی مشهد

ثبت نظر