دیدنی ترین کشورهای جهان از نگاه گردشگر نروژی

این کشور به سبب داشتن دره‌های حاصل‌خیز و گذرگاه‌های کوهستانی، مقصد مناسبی برای سوارکاران است. Garfors این کشور را این‌گونه توصیف می‌کند:” طبیعت خیره‌کننده، بازارهای رنگارنگ و مردمی مهربان.”

دیدنی ترین کشورهای جهان از نگاه گردشگر نروژی

دیدنی ترین کشورهای جهان از نگاه گردشگر نروژی

ثبت نظر