قله بینالود

این قله در استان خراسان رضوی قرار دارد. به معنی کوهی است که بین دو دشت قرار گرفته و آنها را از هم جدا کرده است، که یکی دشت مشهد و دیگری دشت نیشابور می باشد. افراد محلی به آن یا نیز می گویند. ارتفاع قله ۳۲۵۰ متر میباشد.

نتیجه تصویری برای بینالود
بهترین زمان های صعود:
– صعود به در بهار لذت دیگری دارد.

ثبت نظر