شهر شیراز در حدفاصل مرکز وجنوب غربی کشوردر ۹۲۰کیلومتری تهران قرار دارد. این شهر در طول تاریخ همواره از گذرگاه های مهم برای ورود به فلات ایران بوده است به همین خاطر بیشتر سفرنامه نویسان مانند ناصر خسرو و ابن بطوطه  که در روزگار قدیم به ایران سفر کرده اند از این شهر عبور کرده و…

1 31 32 33